Nasze Usługi

Księgowość 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów 
  i rozchodów, 
  ewidencja ryczałtu
 • prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • wyprowadzanie zaległości

Czytaj więcej

E-Księgowość

 • Platforma Saldeo: Elektroniczna wymiana dokumentów za pośrednictwem aplikacji webowej. 
 • Platforma Saldeo: Archiwum dokumentów online
  i wgląd do parametrów księgowych dokumentu.
 • Platforma Saldeo: Udostępnienie panelu Klienta, oferującego obsługę sprzedaży poprzez wystawianie faktur, bezpośrednią wysyłkę do Klienta i kontrolę należności
 • Platforma Saldeo: Kontrola rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz wgląd do podstawowych danych finansowych

Kadry i Płace

 • kompleksowa obsługa od momentu zatrudnienia do zwolnienia z pracy
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej kadrowej
  i płacowej
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji płacowej w tym rozliczenia ZUS i PIT
 • dokumentacja czasu pracy i przygotowanie list płac

Czytaj więcej


Skontaktuj się z nami